ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษานิทานพื้นบ้าน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานิทาน ตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาอำเภอเมือง ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษานิทานพื้นบ้าน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานิทาน ตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาอำเภอเมือง ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . (2557). การศึกษานิทานพื้นบ้าน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานิทาน ตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาอำเภอเมือง ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . 2557. "การศึกษานิทานพื้นบ้าน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานิทาน ตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาอำเภอเมือง ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . "การศึกษานิทานพื้นบ้าน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานิทาน ตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาอำเภอเมือง ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . การศึกษานิทานพื้นบ้าน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานิทาน ตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาอำเภอเมือง ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.