ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งสับปะรดนางแลกวนแบบแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งสับปะรดนางแลกวนแบบแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย : สฤทธิ์พร วิทยผดุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สฤทธิ์พร วิทยผดุง . (2557). การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งสับปะรดนางแลกวนแบบแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สฤทธิ์พร วิทยผดุง . 2557. "การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งสับปะรดนางแลกวนแบบแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สฤทธิ์พร วิทยผดุง . "การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งสับปะรดนางแลกวนแบบแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สฤทธิ์พร วิทยผดุง . การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งสับปะรดนางแลกวนแบบแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.