ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้นิทานสุภาษิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาคำและสำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้นิทานสุภาษิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาคำและสำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นักวิจัย : เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . (2555). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้นิทานสุภาษิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาคำและสำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . 2555. "การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้นิทานสุภาษิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาคำและสำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . "การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้นิทานสุภาษิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาคำและสำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ . การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้นิทานสุภาษิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาคำและสำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.