ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัย : จุไรรัตน์ วรรณศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุไรรัตน์ วรรณศิริ . (2553). วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุไรรัตน์ วรรณศิริ . 2553. "วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุไรรัตน์ วรรณศิริ . "วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
จุไรรัตน์ วรรณศิริ . วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและสถานการณ์จริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.