ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนอกเวลาเรียนและทำกิจกรรมเสริมความรู้ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสัตวเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรายวิชา พยาธิวิทยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนอกเวลาเรียนและทำกิจกรรมเสริมความรู้ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสัตวเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรายวิชา พยาธิวิทยา
นักวิจัย : กฤษดา แดนบุญจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษดา แดนบุญจันทร์ . (2554). ผลของการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนอกเวลาเรียนและทำกิจกรรมเสริมความรู้ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสัตวเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรายวิชา พยาธิวิทยา.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กฤษดา แดนบุญจันทร์ . 2554. "ผลของการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนอกเวลาเรียนและทำกิจกรรมเสริมความรู้ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสัตวเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรายวิชา พยาธิวิทยา".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กฤษดา แดนบุญจันทร์ . "ผลของการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนอกเวลาเรียนและทำกิจกรรมเสริมความรู้ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสัตวเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรายวิชา พยาธิวิทยา."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
กฤษดา แดนบุญจันทร์ . ผลของการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนอกเวลาเรียนและทำกิจกรรมเสริมความรู้ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสัตวเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรายวิชา พยาธิวิทยา. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.