ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจแพลงก์ตอนพืชและใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงกาย(ทะเลสาบเชียงแสน)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจแพลงก์ตอนพืชและใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงกาย(ทะเลสาบเชียงแสน)
นักวิจัย : สาคร บุตรโคษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาคร บุตรโคษา . (2553). การสำรวจแพลงก์ตอนพืชและใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงกาย(ทะเลสาบเชียงแสน).
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาคร บุตรโคษา . 2553. "การสำรวจแพลงก์ตอนพืชและใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงกาย(ทะเลสาบเชียงแสน)".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาคร บุตรโคษา . "การสำรวจแพลงก์ตอนพืชและใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงกาย(ทะเลสาบเชียงแสน)."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
สาคร บุตรโคษา . การสำรวจแพลงก์ตอนพืชและใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงกาย(ทะเลสาบเชียงแสน). เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.