ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางสถิติในรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางสถิติในรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัย : สุชาติ ลี้ตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ ลี้ตระกูล . (2554). การใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางสถิติในรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุชาติ ลี้ตระกูล . 2554. "การใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางสถิติในรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุชาติ ลี้ตระกูล . "การใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางสถิติในรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
สุชาติ ลี้ตระกูล . การใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางสถิติในรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.