ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ , เกษตร วงศ์อุปราช , สุจิตรา ปันดี , สุธาสินี ยันตรวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ , เกษตร วงศ์อุปราช , สุจิตรา ปันดี , สุธาสินี ยันตรวัฒนา . (2558). การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ , เกษตร วงศ์อุปราช , สุจิตรา ปันดี , สุธาสินี ยันตรวัฒนา . 2558. "การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ , เกษตร วงศ์อุปราช , สุจิตรา ปันดี , สุธาสินี ยันตรวัฒนา . "การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ , เกษตร วงศ์อุปราช , สุจิตรา ปันดี , สุธาสินี ยันตรวัฒนา . การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.