ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่
นักวิจัย : ธิติมา คุณยศยิ่ง , กนกกัญญา รวมไมตรี , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ , เจษฎา ทองสุข , อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ , กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ , วงค์ชัย ศรีไทย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิติมา คุณยศยิ่ง , กนกกัญญา รวมไมตรี , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ , เจษฎา ทองสุข , อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ , กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ , วงค์ชัย ศรีไทย . (2557). การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ธิติมา คุณยศยิ่ง , กนกกัญญา รวมไมตรี , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ , เจษฎา ทองสุข , อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ , กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ , วงค์ชัย ศรีไทย . 2557. "การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ธิติมา คุณยศยิ่ง , กนกกัญญา รวมไมตรี , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ , เจษฎา ทองสุข , อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ , กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ , วงค์ชัย ศรีไทย . "การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
ธิติมา คุณยศยิ่ง , กนกกัญญา รวมไมตรี , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ , เจษฎา ทองสุข , อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ , กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ , วงค์ชัย ศรีไทย . การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.