ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : วีรพร สุพจน์ธรรมจารี , อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก , เกศนีย์ สัตตรัตนขจร , กาญจนา คุมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรพร สุพจน์ธรรมจารี , อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก , เกศนีย์ สัตตรัตนขจร , กาญจนา คุมา . (2557). การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วีรพร สุพจน์ธรรมจารี , อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก , เกศนีย์ สัตตรัตนขจร , กาญจนา คุมา . 2557. "การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วีรพร สุพจน์ธรรมจารี , อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก , เกศนีย์ สัตตรัตนขจร , กาญจนา คุมา . "การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
วีรพร สุพจน์ธรรมจารี , อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก , เกศนีย์ สัตตรัตนขจร , กาญจนา คุมา . การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.