ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์
นักวิจัย : พิภพ นราแก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิภพ นราแก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ . (2558). การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิภพ นราแก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ . 2558. "การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิภพ นราแก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ . "การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
พิภพ นราแก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ . การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.