ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3 และ CH3NH3Snl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป็

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3 และ CH3NH3Snl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป็
นักวิจัย : ปัทมา อภิชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา อภิชัย . (2558). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3 และ CH3NH3Snl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป็.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปัทมา อภิชัย . 2558. "การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3 และ CH3NH3Snl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป็".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปัทมา อภิชัย . "การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3 และ CH3NH3Snl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป็."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
ปัทมา อภิชัย . การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3 และ CH3NH3Snl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป็. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.