ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นักวิจัย : ปกรณ์ สันตกิจ , พิภพ นราแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปกรณ์ สันตกิจ , พิภพ นราแก้ว . (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปกรณ์ สันตกิจ , พิภพ นราแก้ว . 2558. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปกรณ์ สันตกิจ , พิภพ นราแก้ว . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
ปกรณ์ สันตกิจ , พิภพ นราแก้ว . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.