ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ จากแหล่งฝังกลบขยะและการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ จากแหล่งฝังกลบขยะและการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางชีวภาพ
นักวิจัย : เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว . (2558). การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ จากแหล่งฝังกลบขยะและการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางชีวภาพ.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว . 2558. "การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ จากแหล่งฝังกลบขยะและการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางชีวภาพ".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว . "การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ จากแหล่งฝังกลบขยะและการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางชีวภาพ."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว . การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ จากแหล่งฝังกลบขยะและการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางชีวภาพ. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.