ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
นักวิจัย : ละมาย จันทะขาว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละมาย จันทะขาว . (2558). การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ละมาย จันทะขาว . 2558. "การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ละมาย จันทะขาว . "การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
ละมาย จันทะขาว . การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.