ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ธงชัย ปันสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ธงชัย ปันสุข . (2556). การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ธงชัย ปันสุข . 2556. "การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ธงชัย ปันสุข . "การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ธงชัย ปันสุข . การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.