ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบและความหมายของลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นหน้าบันวิหารหลวงวัดไหล่หิน ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบและความหมายของลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นหน้าบันวิหารหลวงวัดไหล่หิน ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน
นักวิจัย : ธวัชชัย ปานดำรงค์ , ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ปานดำรงค์ , ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . (2556). การศึกษารูปแบบและความหมายของลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นหน้าบันวิหารหลวงวัดไหล่หิน ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ธวัชชัย ปานดำรงค์ , ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . 2556. "การศึกษารูปแบบและความหมายของลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นหน้าบันวิหารหลวงวัดไหล่หิน ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ธวัชชัย ปานดำรงค์ , ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . "การศึกษารูปแบบและความหมายของลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นหน้าบันวิหารหลวงวัดไหล่หิน ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
ธวัชชัย ปานดำรงค์ , ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . การศึกษารูปแบบและความหมายของลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นหน้าบันวิหารหลวงวัดไหล่หิน ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.