ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม
นักวิจัย : ปัทมา อภิชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา อภิชัย . (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปัทมา อภิชัย . 2555. "ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปัทมา อภิชัย . "ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
ปัทมา อภิชัย . ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.