ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : สุขี สุขดี , ศาสตรา ลาดปะละ , ณรงค์ คชภักดี , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขี สุขดี , ศาสตรา ลาดปะละ , ณรงค์ คชภักดี , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . (2555). การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1).
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุขี สุขดี , ศาสตรา ลาดปะละ , ณรงค์ คชภักดี , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . 2555. "การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1)".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุขี สุขดี , ศาสตรา ลาดปะละ , ณรงค์ คชภักดี , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . "การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1)."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
สุขี สุขดี , ศาสตรา ลาดปะละ , ณรงค์ คชภักดี , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1). ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.