ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนารถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิงประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนารถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิงประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน
นักวิจัย : ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ . (2554). การศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนารถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิงประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ . 2554. "การศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนารถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิงประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ . "การศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนารถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิงประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ . การศึกษาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนารถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิงประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.