ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโมเดลจิตอาสาของนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโมเดลจิตอาสาของนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : พรชนก ทองลาด , นงนุช สอนสุวิทย์ , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรชนก ทองลาด , นงนุช สอนสุวิทย์ , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล . (2554). การพัฒนาโมเดลจิตอาสาของนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พรชนก ทองลาด , นงนุช สอนสุวิทย์ , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล . 2554. "การพัฒนาโมเดลจิตอาสาของนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พรชนก ทองลาด , นงนุช สอนสุวิทย์ , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล . "การพัฒนาโมเดลจิตอาสาของนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
พรชนก ทองลาด , นงนุช สอนสุวิทย์ , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล . การพัฒนาโมเดลจิตอาสาของนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.