ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง (ผศ.ดร.พรชนก ทำแทนลำดับที่ 44)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง (ผศ.ดร.พรชนก ทำแทนลำดับที่ 44)
นักวิจัย : นงนุช สอนสุวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช สอนสุวิทย์ . (2554). ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง (ผศ.ดร.พรชนก ทำแทนลำดับที่ 44).
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
นงนุช สอนสุวิทย์ . 2554. "ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง (ผศ.ดร.พรชนก ทำแทนลำดับที่ 44)".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
นงนุช สอนสุวิทย์ . "ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง (ผศ.ดร.พรชนก ทำแทนลำดับที่ 44)."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
นงนุช สอนสุวิทย์ . ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง (ผศ.ดร.พรชนก ทำแทนลำดับที่ 44). ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.