ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . (2554). การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . 2554. "การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . "การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
ศิริกร อิ่นคำ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ . การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.