ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลำปาง
นักวิจัย : สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . (2554). การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . 2554. "การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . "การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.