ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง
นักวิจัย : ธวัชไชย ปานดำรงค์ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชไชย ปานดำรงค์ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . (2554). การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ธวัชไชย ปานดำรงค์ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . 2554. "การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ธวัชไชย ปานดำรงค์ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . "การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
ธวัชไชย ปานดำรงค์ , สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.