ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ
นักวิจัย : ณรงค์ คชภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ คชภักดี . (2554). การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ณรงค์ คชภักดี . 2554. "การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ณรงค์ คชภักดี . "การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
ณรงค์ คชภักดี . การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.