ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์
นักวิจัย : ปกรณ์ สันตกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปกรณ์ สันตกิจ . (2554). การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปกรณ์ สันตกิจ . 2554. "การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปกรณ์ สันตกิจ . "การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
ปกรณ์ สันตกิจ . การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.