ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ
นักวิจัย : ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ , นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา , ประสงค์ หน่อแก้ว , นิวัติ กิจไพศาลสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ , นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา , ประสงค์ หน่อแก้ว , นิวัติ กิจไพศาลสกุล . (2553). การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ , นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา , ประสงค์ หน่อแก้ว , นิวัติ กิจไพศาลสกุล . 2553. "การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ , นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา , ประสงค์ หน่อแก้ว , นิวัติ กิจไพศาลสกุล . "การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2553. Print.
ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ , นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ , เอกรัฐ อินต๊ะวงศา , ประสงค์ หน่อแก้ว , นิวัติ กิจไพศาลสกุล . การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2553.