ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตีมีดสู่วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตีมีดสู่วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สุพรรณี คำวาส , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล , กนกอร ศิริฐิติ , สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา , กนกพร เอกกะสินสกุล , สยุมภู อุนยะพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี คำวาส , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล , กนกอร ศิริฐิติ , สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา , กนกพร เอกกะสินสกุล , สยุมภู อุนยะพันธ์ . (2553). แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตีมีดสู่วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุพรรณี คำวาส , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล , กนกอร ศิริฐิติ , สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา , กนกพร เอกกะสินสกุล , สยุมภู อุนยะพันธ์ . 2553. "แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตีมีดสู่วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุพรรณี คำวาส , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล , กนกอร ศิริฐิติ , สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา , กนกพร เอกกะสินสกุล , สยุมภู อุนยะพันธ์ . "แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตีมีดสู่วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2553. Print.
สุพรรณี คำวาส , จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล , กนกอร ศิริฐิติ , สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา , กนกพร เอกกะสินสกุล , สยุมภู อุนยะพันธ์ . แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตีมีดสู่วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2553.