ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
นักวิจัย : ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . (2553). การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . 2553. "การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . "การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2553. Print.
ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2553.