ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง
นักวิจัย : เดือนรุ่ง เบญจมาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดือนรุ่ง เบญจมาศ . (2556). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง.
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เดือนรุ่ง เบญจมาศ . 2556. "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง".
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เดือนรุ่ง เบญจมาศ . "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง."
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
เดือนรุ่ง เบญจมาศ . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.