ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน
นักวิจัย : วริศชนม์ นิลนนท์ , ประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก)
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริศชนม์ นิลนนท์ , ประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก) . (2556). การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน.
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วริศชนม์ นิลนนท์ , ประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก) . 2556. "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน".
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วริศชนม์ นิลนนท์ , ประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก) . "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน."
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
วริศชนม์ นิลนนท์ , ประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก) . การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.