ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ
นักวิจัย : วริศชนม์ นิลนนท์ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , ประมวล ศรีกาหลง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริศชนม์ นิลนนท์ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , ประมวล ศรีกาหลง . (2556). การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ.
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วริศชนม์ นิลนนท์ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , ประมวล ศรีกาหลง . 2556. "การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ".
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วริศชนม์ นิลนนท์ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , ประมวล ศรีกาหลง . "การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ."
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
วริศชนม์ นิลนนท์ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , ประมวล ศรีกาหลง . การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.