ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimum conditions for synthesis of carbon nanotubes by arc discharge method / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimum conditions for synthesis of carbon nanotubes by arc discharge method / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
นักวิจัย : พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย , คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย , ท่อนาโนคาร์บอน , งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ส.ร. 620.193 พ383ง , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1375282 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/37525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . (2548). เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimum conditions for synthesis of carbon nanotubes by arc discharge method / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . 2548. "เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimum conditions for synthesis of carbon nanotubes by arc discharge method / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . "เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimum conditions for synthesis of carbon nanotubes by arc discharge method / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548. Print.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimum conditions for synthesis of carbon nanotubes by arc discharge method / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2548.