ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย
นักวิจัย : กาญจนา โชคถาวร
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย , คณะเศรษฐศาสตร์ -- วิจัย , หนี้ -- เชียงใหม่. อำเภอดอยสะเก็ด. ตำบลแม่โป่ง , ชุมชน , งานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ , หมู่บ้านป่าไผ่ (เชียงใหม่)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : ภน 332.02402 ก232ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1422219 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/37468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา โชคถาวร . (2550). การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
กาญจนา โชคถาวร . 2550. "การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
กาญจนา โชคถาวร . "การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2550. Print.
กาญจนา โชคถาวร . การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2550.