ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
นักวิจัย : สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
คำค้น : นักท่องเที่ยว -- เชียงราย , สินค้า -- เชียงราย , ชายแดน , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , เชียงราย. อำเภอแม่สาย -- การค้า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : ว/ภน 382.0959361 ส315พ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1323280 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/35447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . (2546). พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . 2546. "พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . "พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546. Print.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2546.