ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ
นักวิจัย : โสภิดา วีรกุลเทวัญ
คำค้น : โสเภณี -- เชียงใหม่ , สตรี -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม , สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : ว/ภน 306.742 ส863ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1278205 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/35402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภิดา วีรกุลเทวัญ . (2543). การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
โสภิดา วีรกุลเทวัญ . 2543. "การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
โสภิดา วีรกุลเทวัญ . "การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. Print.
โสภิดา วีรกุลเทวัญ . การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2543.