ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ
นักวิจัย : พูนฉวี สมบัติศิริ
คำค้น : น้ำมันหอมระเหย , สมุนไพร -- ไทย (ภาคเหนือ) , สารสกัดจากพืช , พืชสมุนไพร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : ว/ภน 547.71 พ415อ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1283103 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/33260
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนฉวี สมบัติศิริ . (2544). องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พูนฉวี สมบัติศิริ . 2544. "องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พูนฉวี สมบัติศิริ . "องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. Print.
พูนฉวี สมบัติศิริ . องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2544.