ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความหนาของวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก / วิจิตร เชาว์วันกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความหนาของวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก / วิจิตร เชาว์วันกลาง
นักวิจัย : วิจิตร เชาว์วันกลาง
คำค้น : การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก , การวัดความหนา , วัตถุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : ว 538.4 ว323ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1171077 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตร เชาว์วันกลาง . (2537). การวัดความหนาของวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก / วิจิตร เชาว์วันกลาง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วิจิตร เชาว์วันกลาง . 2537. "การวัดความหนาของวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก / วิจิตร เชาว์วันกลาง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วิจิตร เชาว์วันกลาง . "การวัดความหนาของวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก / วิจิตร เชาว์วันกลาง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537. Print.
วิจิตร เชาว์วันกลาง . การวัดความหนาของวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก / วิจิตร เชาว์วันกลาง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2537.