ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชันอนาไลชีส / เฉลิม เรืองวิริยะชัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชันอนาไลชีส / เฉลิม เรืองวิริยะชัย
นักวิจัย : เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำค้น : ฟอสฟอรัส -- การวิเคราะห์ , เคมีวิเคราะห์ , โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : ว 546.7126 ฉ573ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1104273 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32400
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . (2528). การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชันอนาไลชีส / เฉลิม เรืองวิริยะชัย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . 2528. "การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชันอนาไลชีส / เฉลิม เรืองวิริยะชัย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . "การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชันอนาไลชีส / เฉลิม เรืองวิริยะชัย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2528. Print.
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชันอนาไลชีส / เฉลิม เรืองวิริยะชัย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2528.