ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยาเสพติดกับปัญหาภาพลักษณ์รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา / วีระชัย สัจจาลักษณ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยาเสพติดกับปัญหาภาพลักษณ์รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา / วีระชัย สัจจาลักษณ์
นักวิจัย : วีระชัย สัจจาลักษณ์
คำค้น : ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2539 , รัฐบาล -- ไทย , ยาเสพติด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : ว 362.29 ว3711ย , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1199432 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/31295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระชัย สัจจาลักษณ์ . (2539). ยาเสพติดกับปัญหาภาพลักษณ์รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา / วีระชัย สัจจาลักษณ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วีระชัย สัจจาลักษณ์ . 2539. "ยาเสพติดกับปัญหาภาพลักษณ์รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา / วีระชัย สัจจาลักษณ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วีระชัย สัจจาลักษณ์ . "ยาเสพติดกับปัญหาภาพลักษณ์รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา / วีระชัย สัจจาลักษณ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. Print.
วีระชัย สัจจาลักษณ์ . ยาเสพติดกับปัญหาภาพลักษณ์รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา / วีระชัย สัจจาลักษณ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2539.