ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวี
นักวิจัย : วีรชน บุญทวี
คำค้น : กรมตำรวจ -- การบริหาร , สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่ , ตำรวจ -- เชียงใหม่ , ข้าราชการตำรวจ -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : ว/ภน 363.22 ว372ท , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1157123 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/31199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรชน บุญทวี . (2537). ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวี.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วีรชน บุญทวี . 2537. "ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวี".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วีรชน บุญทวี . "ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวี."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537. Print.
วีรชน บุญทวี . ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวี. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2537.