ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล
นักวิจัย : สุจิตราภา พันธ์วิไล
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย , การมีส่วนร่วมของประชาชน , บ้านหล่อชา (เชียงราย) , อาข่า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 915.9361 ส423ร , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1322480 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/28875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตราภา พันธ์วิไล . (2545). รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สุจิตราภา พันธ์วิไล . 2545. "รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สุจิตราภา พันธ์วิไล . "รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
สุจิตราภา พันธ์วิไล . รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.