ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนอัตราการหายใจและสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ของผลมะม่วงที่หุ้มห่อด้วยพลาสติกฟิล์มเจาะรู / รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนอัตราการหายใจและสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ของผลมะม่วงที่หุ้มห่อด้วยพลาสติกฟิล์มเจาะรู / รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
นักวิจัย : รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
คำค้น : มะม่วง -- การบรรจุหีบห่อ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , การหายใจ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , พลาสติก -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : ว 634.44 ร114บ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1227879 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/28310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา . (2541). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนอัตราการหายใจและสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ของผลมะม่วงที่หุ้มห่อด้วยพลาสติกฟิล์มเจาะรู / รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา . 2541. "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนอัตราการหายใจและสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ของผลมะม่วงที่หุ้มห่อด้วยพลาสติกฟิล์มเจาะรู / รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา . "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนอัตราการหายใจและสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ของผลมะม่วงที่หุ้มห่อด้วยพลาสติกฟิล์มเจาะรู / รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. Print.
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา . แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนอัตราการหายใจและสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ของผลมะม่วงที่หุ้มห่อด้วยพลาสติกฟิล์มเจาะรู / รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2541.