ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / จิราพร ขีดดี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / จิราพร ขีดดี
นักวิจัย : จิราพร ขีดดี
คำค้น : สถานีอนามัยหัวฝาย , ประกันสุขภาพ -- แพร่ , ศูนย์สุขภาพชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 368.382 จ372ค , Res Rep HG 9383 จ372ค , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1311819 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/27800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร ขีดดี . (2545). ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / จิราพร ขีดดี.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
จิราพร ขีดดี . 2545. "ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / จิราพร ขีดดี".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
จิราพร ขีดดี . "ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / จิราพร ขีดดี."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
จิราพร ขีดดี . ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / จิราพร ขีดดี. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.