ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง / ปรัชญา วังตระกูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง / ปรัชญา วังตระกูล
นักวิจัย : ปรัชญา วังตระกูล
คำค้น : การวิ่ง , ออกซิเจน , นักกีฬา -- เชียงใหม่ , นักวิ่ง , การฝึกกีฬา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 796.426 ป17112ผ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1310170 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/27783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรัชญา วังตระกูล . (2545). ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง / ปรัชญา วังตระกูล.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ปรัชญา วังตระกูล . 2545. "ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง / ปรัชญา วังตระกูล".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ปรัชญา วังตระกูล . "ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง / ปรัชญา วังตระกูล."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
ปรัชญา วังตระกูล . ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง / ปรัชญา วังตระกูล. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.