ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข
นักวิจัย : วิไลภรณ์ แสนทวีสุข
คำค้น : Dissertations, academic -- nursing , Accidents, traffic , อุบัติเหตุ -- การป้องกัน , อุบัติเหตุทางถนน , จักรยานยนต์ , นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุบลราชธานี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : W 4 ว231ก 2544 , ว 363.12 ว397ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1299325 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/27718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลภรณ์ แสนทวีสุข . (2544). การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วิไลภรณ์ แสนทวีสุข . 2544. "การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วิไลภรณ์ แสนทวีสุข . "การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. Print.
วิไลภรณ์ แสนทวีสุข . การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2544.