ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สมรรถนะของวงจรทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง / อติพงศ์ นันทพันธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สมรรถนะของวงจรทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง / อติพงศ์ นันทพันธุ์
นักวิจัย : อติพงศ์ นันทพันธุ์
คำค้น : ความร้อน -- การถ่ายเท , อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน , เครื่องปรับอากาศ , ความเย็น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : ว 621.4022 อ143ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1220168 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/26298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . (2541). การวิเคราะห์สมรรถนะของวงจรทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง / อติพงศ์ นันทพันธุ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . 2541. "การวิเคราะห์สมรรถนะของวงจรทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง / อติพงศ์ นันทพันธุ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . "การวิเคราะห์สมรรถนะของวงจรทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง / อติพงศ์ นันทพันธุ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. Print.
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . การวิเคราะห์สมรรถนะของวงจรทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง / อติพงศ์ นันทพันธุ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2541.