ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน เอี่ยมวัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน เอี่ยมวัน
นักวิจัย : ประชัน เอี่ยมวัน
คำค้น : โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ , ผู้บริหารโรงเรียน , นักเรียน -- เชียงใหม่ , การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 372.1201 ป17112บ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1306782 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/24778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประชัน เอี่ยมวัน . (2545). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน เอี่ยมวัน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ประชัน เอี่ยมวัน . 2545. "บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน เอี่ยมวัน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ประชัน เอี่ยมวัน . "บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน เอี่ยมวัน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
ประชัน เอี่ยมวัน . บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน เอี่ยมวัน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.