ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วราวุธ ด้วงน้อย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วราวุธ ด้วงน้อย
นักวิจัย : วราวุธ ด้วงน้อย
คำค้น : การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร , สวัสดิการในโรงเรียน , กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่ , นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ , โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : ว/ภน 373.18 ว172น , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1229175 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/23662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราวุธ ด้วงน้อย . (2541). แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วราวุธ ด้วงน้อย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วราวุธ ด้วงน้อย . 2541. "แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วราวุธ ด้วงน้อย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วราวุธ ด้วงน้อย . "แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วราวุธ ด้วงน้อย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. Print.
วราวุธ ด้วงน้อย . แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วราวุธ ด้วงน้อย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2541.